Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Đồng dao: Cút ca cút kít

Cút ca, cút kít,
Làm ít, ăn nhiều,
Nằm đâu, ngủ đấy,
Nó lấy mất của,
Lấy gì mà kéo

Sưu tầm

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Đồng dao bông hồng ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
 Truyện : Hoa tặng cô ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (29-10-2007)
 Thơ : Ước ( Chủ đề : Nghề nghiệp ) (22-10-2007)
 Thơ : Vẽ cá(Chủ đề : Nghề nghiệp) (18-09-2007)
 Thơ : Bé làm họa sĩ ( chủ điểm nghề nghiệp) (14-07-2007)
 Truyện : Lá đơn kiện kì lạ (08-06-2007)
 Thơ : Làm họa sĩ dễ thôi ( chủ đề nghề nghiệp) (08-06-2007)
 Thơ: Năm mảnh gỗ (22-05-2007)
 Thơ: Xe chửa cháy (15-05-2007)
 Thơ: Gấu đen (05-05-2007)
1 2