Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Vẽ cá
 
          Hạnh Liên lấy giấy, màu
   Ngồi hí hoáy tập vẽ
Vẽ một con cá to
    Quần bên con cá bé.

           Hạnh Liên mang khoe mẹ:
      -    Con vẽ cá đẹp không?
Mẹ gật đầu, hỏi bé:
-    Sao vẽ có hai con?

   Liên bảo: - Đây cá mẹ
Ở nhà với con thôi
Cá bố không có mặt
Là bận đi kiếm mồi

                                  Nguyễn Văn Chương

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ : Bé làm họa sĩ ( chủ điểm nghề nghiệp) (14-07-2007)
 Truyện : Lá đơn kiện kì lạ (08-06-2007)
 Thơ : Làm họa sĩ dễ thôi ( chủ đề nghề nghiệp) (08-06-2007)
 Thơ: Năm mảnh gỗ (22-05-2007)
 Thơ: Xe chửa cháy (15-05-2007)
 Thơ: Gấu đen (05-05-2007)
 Thơ: Tay mẹ (12-04-2007)
 Thơ: Ước ( Nguyễn Kim Nguyệt) (31-03-2007)
1