Trường chuẩn quốc gia
   Tỉnh Bình Dương

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BÌNH DƯƠNG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1
MN Hoa Cúc 1
TT.LáiThiêu, H.Thuận An
Mức độ 2
QĐ 2396/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND Tỉnh Bình Dương
2
MN Hưng Hòa
Xã Hưng Hòa, H.Bến Cát
Nông thôn QĐ 10/QĐ.BGD&ĐT-MN 3/1/2003 của BGD&ĐT
3 MG Hoa Hồng 5 Xã Tân Bình, H.Dĩ An
Mức độ 1
QĐ 2398/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
4 MN Tuổi Ngọc P.Phú Hòa, TX.TDM
Mức độ 2
QĐ 1508/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
5 MN Võ Thị Sáu TT.Dĩ An, H.Dĩ An
Mức độ 2
QĐ 1507/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
6 MN Sơn Ca Cty cao su DầuTiếng, H.Dầu Tiếng
Mức độ 1
QĐ 3079/QĐ- UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
7 MN Tân Long Xã Tân Long, H.Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 2399/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
8 MN Hôị Nghĩa Xã Hội Nghĩa, H.Tân Uyên Nông thôn
QĐ 2229/QĐ-CT 26/5/2005 của UBND tỉnh Bình Dương
9 MG Hoa Hồng 2 Xã Bình An, H.Dĩ An Nông thôn
QĐ 1927/QĐ.UBND 5/5/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
10 MG Hoa Hồng 3 Xã Đông Hòa, H.Dĩ An Nông thôn
QĐ 1926/QĐ.UBND 5/5/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
11 MG Hoa Mai 3 Xã An Sơn, H.Thuận An Nông thôn
QĐ 4465/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
12 MG Hoa Cúc 2 Xã Bình Nhâm, H.Thuận An Nông thôn
QĐ 4464/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
13 MG Sen Hồng Phường Phú Hòa, TX.TDM Thành thị
QĐ 4463/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
14
MG Tân Định
Ấp 2.Tân Định- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 64/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
15
MN Hoạ Mi
Ấp 1.Trừ Văn Thố -Bến Cát
Nông thôn
QĐ 65/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
16
MN Tân Hưng
Ấp 3.Tân Hưng- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 66/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
17
MG Tân Hiệp
Ấp 3, xã Tân Hiệp- Phú Giáo 
Nông thôn
QĐ 1652/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
18
MG Hoa Lan
67, Hai Bà Trưng, P.Phú Cường- TDM  
Mức độ 2
QĐ 2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
19
MG Hoa Sen
Ấp 3, Lê Văn Tách, Xã Tương Bình Hiệp-TDM
Nông thôn
QĐ 5488/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
20
MN Hoa Mai
Xã Lai Hưng- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 1964/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh Bình Dương
21
MG Hướng Dương
Ấp Chánh Lộc, Xã Chánh Mỹ- TDM
Mức độ 1
QĐ 1509/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
22
MN Huỳnh Thị Chấu
TT Uyên Hưng -Tân Uyên
Mức độ 1
QĐ 2028/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
23
MN An Thái
Ấp Phú Thịnh 1, xã An Thái- Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 2397/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
24
MN Minh Tân
Xã Minh Tân- Dầu Tiếng 
Mức độ 1
QĐ 3078/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương 
25
MG Phú An
Ấp 1. Phú An- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3073/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương 
26
MN Hoa Hồng
Ấp 7,Long Nguyên- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3080/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
27
MG Măng Non
29, Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường-TDM
Mức độ 1
QĐ 1326/QĐ-UBND ngày  11/5/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
28
MN Hoa Phong Lan
XãTân Thành-Tân Uyên 
Mức độ 1
QĐ 1327/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
29
MN Hoa Cúc 5
Thị trấn Lái Thiêu- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 2123/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
30
MG Hoa Cúc 7
Xã Bình Hòa- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3433/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
31
MG Hoa Cúc 8
Xã Vĩnh Phú- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3435/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
32
MG Hoa Mai 2
Xã Hưng Định- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3436/QĐ-UBND ngày 5/11/2010  của UBND tỉnh Bình Dương
33
MN Hướng Dương
KP2.TT Mỹ Phước- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3434/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
34
MN Phước Vĩnh
KP 1-TT Phước Vĩnh- Phú Giáo 
Mức độ 1
QĐ 3771/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
35
MG Rạng Đông
Khu hành chánh tập trung, P.Hiệp An- TDM
Mức độ 1
QĐ 989/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
36
MN Huỳnh Thị Hiếu
39/4, Hùng Vương, P.Phú Cường- TDM
Mức độ 1
QĐ 990/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
37
MG Vành Khuyên
233/25 Khu 8, P.Phú Hòa- TDM
Mức độ 1
QĐ 988/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
38
MN Phước Hoà
Ấp 2 A, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 409/QĐ-UBND ngày 17/2/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
39
MN Hoa Mai 1
Khu phố Thạnh Hoà A, phường An Thạnh- TX TA
Mức độ 1
QĐ 1240/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
40
MN Đoàn Thị Liên
Khu phố 2, Phường Phú Lợi- TX TDM
Mức độ 1
QĐ 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
41
MN 13/3
Khu phố 2,Trung tâm thị trấn Dầu Tiếng
Mức độ 1
QĐ 1391/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
42
MG Hoa Cúc 3
Khu phố Bình Hoà- Phường Lái Thiêu- TX TA
Mức độ 1
QĐ 1952/QĐ-UBND ngày  23/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
43
MG Hoa Hồng 4
Phường Tân Đông Hiệp- TX Dĩ An 
Mức độ 2
QĐ 1953/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
Tổng số có 43 trường MN-MG trong tỉnh Bình Dương được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia ( tính đến 7/2012)

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tỉnh Bình Phước (29/5)
 Tỉnh Bình Định (29/5)
 Tỉnh Bình Thuận (29/5)
 Tỉnh Cao Bằng (29/5)
 Tỉnh Cà Mau (29/5)
 Tỉnh Cần Thơ (29/5)
 Tỉnh Đà Nẵng (29/5)
 Tỉnh Đắc Lắc (29/5)
 Tỉnh Đắc Nông (29/5)
 Tỉnh Đồng Nai (29/5)
 Tỉnh Đồng Tháp (29/5)
 Tỉnh Điện Biên (29/5)
 Tỉnh Gia Lai (29/5)
 Tỉnh Hà Giang (29/5)
 Tỉnh Hà Nam (29/5)
 Tỉnh Hà Tây (29/5)
 Tỉnh Hà Tĩnh (29/5)
 Tỉnh Hải Dương (29/5)
 Tỉnh Hậu Giang (29/5)
 Tỉnh Hòa Bình (29/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tayTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i