Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình GDMN
Tài liệu > Góc cô > Chương trình GDMN mới > Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình GDMN
   Hướng Dẫn Tổ Chức Thực Hiện Thí Điểm Chương Trình Giáo Dục Mầm Non
I. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRƯƠNG TRÌNH THEO NĂM

Kế hoạch thực hiện chương tình cả năm học đưa ra một cái nhìn tổng thể về cơ hội học tập, mục tiêu giáo dục mà trường mầm non cung cấp cho trẻ. Đây là kế hoạch cả năm nhằm đảm bảo các lĩnh vực phát triển của trẻ đều được chú trọng. Trong kế hoạch đó, giáo viên sẽ dự kiến những nội dung giáo dục cơ bản của từng lĩnh vực. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, giáo viên sẽ dựa vào những căn cứ sau:

1.    Mục tiêu cuối độ tuổi và nội dung chương trình giáo dục mầm non.
2.    Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương.
3.    Điều kiện thực tế ở lớp mình: Khả năng phát triển của trẻ, số lượng trẻ trên cô, số lượng trẻ trong lớp, cơ sở vật chất: Phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng và đồ chơi, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào chăm sóc- giáo dục trẻ.
Có thể xây dựng kế hoạch theo các bước:
-    Giáo viên xác định mục tiêu giáo dục của trẻ ( đây là những mong đợi đến cuối năm học trẻ có thể biết được và có thể làm được ở từng lĩnh vực).
-    Liệt kê nội dung cơ bản của từng lĩnh vực theo độ tuổi được quy định trong chương trình.
-    Tiếp đó, giáo viên đối chiếu với thực tiễn địa phương: Đặc điểm cơ bản của trẻ trong nhóm. Lớp của mình; tài liệu học liệu đã có thể chọn lọc, thêm hoặc lược bớt những nội dung không phù hợp( cao hơn hoặc thấp hơn so với khả năng của trẻ, không gần gũi với trẻ).
Nhóm trẻ:...........Trường:...........

Mục tiêu giáo dục:

Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm- xã hội

 

 

 

 


Lớp:..........Trường: .....................

Mục tiêu giáo dục

Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển tình cảm-xã hội

Dự kiến chủ

(thời gian)

 

 

 

 

 

 


Cần coi đây là kế hoạch định hướng chung cho cả năm, do đó không cần làm quá chi tiết để có thể thay đổi theo diễn biến thực tế của thời điểm thực hiện chương trình. Yêu cầu của kế hoach này là bao quát các nội dung cơ bản của từng lĩnh vực phát triển của trẻ.
Nội dung phát triển trẻ theo các lĩnh vực sẽ là cơ sở để giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình theo tháng, chủ đề.

II. LẬP KẾ HOẠCH THÁNG Ở LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

-    Lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục ở lưấ tuổi nhà trẻ được tiến hành từng tháng.
-    Khi lập kế hoạch giáo viên không chỉ căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, mà còn phải tính đến khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ trong thời điểm lên kế hoạch để thúc đẩy sự phát triển của trẻ.
-    Tạo điều kiện cho trẻ sử dụng các giác quan trong khi khám phá hoạt động với đồ vật, đồ chơi, vật thật.
-    Các kiến thức và kĩ năng, thái độ sẽ được lặp đi lặp lại trong kế hoạch ở các mức độ khó và phức tạp tăng lên. Có thể đưa vào kế hoạch thực hiện trong 2 tuần từ 8-10 nnội dung(kiến thức, kĩ năng, thái độ) khác nhau ở cả 4 lĩnh vực phát triển., song không phải là phân đều cho mỗi lĩnh vực, mà tùy thuộc vào điều kiện và thời điểm thực hiện có những lĩnh vực phát triển sẽ ưu tiên hơn. Vidụ: khi lập kế hoạc cho trẻ tìm hiểu về các bộ phận cơ thể thì lĩnh vực phát triển nhận thức và thể chất sẽ được chú trọng hơn (các kĩ năng quan sát, so sánh bằng các giác quan, các bài tập phát triển cơ bắp ); khi cho trẻ tìm hiểu về các thành viên trong gia đình thì các kĩ năng về tình cảm xã hội sẽ được chú trọng nhiều hơn.
-    Những nội dung chương trình sẽ được đưa dần dần vào các tháng, sao cho nội dung chương trình sẽ được thực hiện đầy đủ.
Tháng............năm...............
1. Mục tiêu
Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, giáo viên xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng và thái độ sẽ hình thành cho trẻ theo 4 lĩnh vực phát triển ( thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm xã hội). Lựa chọn các mục tiêu sao cho đảm bảo tính phát triển  ( từ dễ đến khó, từ gần đến xa, các mục tiêu này sẽ được Phát triển ở các tháng sau đó).
2. Chuẩn bị
Những đồ dùng, nguyên vật liệu không có sẵn hoặc yêu cầu phụ huynh phải chuẩn bị.
3.     Kế hoạch thực hiện
Các hoạt động ở tuần 1và tuần 3 được lặp lại ở trong tuần 2 và tuần 4 nhưng mức độ khó và phức tạp sẽ được thực hiện trong kế hoạch từng hoạt động cụ thể.

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này
File Download   Maugiaoan.doc

Bình luận:


guest

Hướng dẫn thực hiện chương trình mầm non mới.
Ngày gửi: 5/21/2008 9:02:54 PM

Hiện nay giáo viên chúng tôi đang thực hiện chương trình thí điểm. Xong chúng tôi lại bị sự kiểm tra chuyên môn của thanh tra viên của Phòng giáo dục. Mà các thanh tra viên này là các hiệu trưởng của các trường xã, phường do Phòng giáo dục lập nên để kiểm tra chuyên môn hằng năm. Khi về kiểm tra các thanh tra này có ý kiến theo quan điểm các nhân của họ nên làm cho chuyên môn có sự khập khiểng bởi vì giáo viên bị lao đao trong vòng lẫn quẩn nhận xét của người thanh tra. Vậy phải làm sao cho giáo viên chúng tôi thấy an tâm trong việc thực hiện chương trình thí điểm này.


guest
Sau khi đọc và qua thực tế chương trình MN thí điểm.
Ngày gửi: 11/5/2008 8:50:27 PM


Em là một sinh viên đang theo học chuêyn ngành Mầm Non, em thấy chương trình mới rất hay, tương đối phù hợp với thực tế Mầm Non hiện tại, tuy nhiên hiện nay phần lớ các trường Mầm Non có cơ sở vật chất không phù hợp với chương trình mới như vậy vì chúng ta thiếu đủ thứ. Vì vậy em mong các cấp lãnh đạo, đặc biết là bộ Giáo dục nên có những ưu đãi đặc biệt cho ngành Mầm Non để thế hệ trẻ chúng ta được học tập một cách tốt nhất, hãy tiếp thêm lòng yêu trẻ, yêu nghề cho các giáo viên mầm Non niềm tin. Mọi người làm trong ngành Giáo Dục đều biết rõ lứa tuổi Mầm Non quan trọng với trẻ như thế nào?guest

Ý kiến nhỏ
Ngày gửi: 5/7/2009 9:19:48 PM

Em là một sinh viên đang theo học chuyên ngành Mầm Non tại một trường Cao Đẳng. Đọc trang này em rất thích và có cảm nghĩ đôi chút về nghề nghiệp của mình sau này. Theo em được biết thì chương trình giáo dục Mầm Non thí điểm hiện nay chưa là một chương trình đại trà, hiện nay thì chương trình học phổ biến là chương trình cải cách. Với một tỉnh nhỏ như tỉnh nhà hiện em đang ở thì còn thiếu thốn mọi thứ: cơ sở vật chất, trình độ của giáo viên mầm non, cả trình độ dân trí ở một số nơi là vùng sâu vùng xa, dường như mọi người còn chưa quan tâm nhiều đến việc đưa trẻ em đi mẫu giáo. Với một chương trình học như chương trình học thí điểm thì với điều kiện nơi em đang sống khó có thể tiếp cận được, em mong có một sự hỗ trợ từ phía nhà nước, cụ thể là từ Bộ để khắc phục những thiếu thốn này. Em cũng mong có những buổi kiến tập đến các trường Mầm Non để được mở mang về kiến thức và tiếp thu kinh nghiệm về cách tiến hành tiết dạy trẻ ở trường Mầm Non.


guest
Chương trình GD MN mới
Ngày gửi: 6/2/2009 3:08:04 PM


Chúng tôi là GV MN đang thực hiện chương trình GD MN mới, chúng tôi thấy chương trình có phần hay hơn chương trình cải cách, phát huy được tính linh hoạt, sáng tạo của giáo viên, nhưng đây là chương trình mới rất cần được đầu tư cơ sở vật chất. Trang thiết bị mà chúng tôi thấy GVMN không có dự án nào cả thì rất khó cho việc thực hiện chương trình. Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo ngành quan tâm hơn nữa đến ngành học Mầm Non.guest

Xoay quanh vấn đề Mầm Non mới
Ngày gửi: 6/4/2009 4:24:19 PM

Chúng tôi là một tỉnh đặc biệt khó khăn (tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn). Rất mong các bạn cùng nghề quan tâm, chia sẻ và làm công tác lá lành đùm lá rách để chúng ta cùng thực hiện tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ những em bé trong trường tôi có đồ chơi. Đồ dùng để học. Mọi sực giúp đỡ xin liên hệ: Trường MN Đoàn Kết - Thị Xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu. Chúng tôi xin chân thành cám ơn!


guest
Cần một chuẩn chung
Ngày gửi: 6/9/2009 11:52:24 AM


Đây là một chương trình hay theo trình bày nhưng gvmn chúng tôi khi được các cấp khi thanh tra, phần góp ý chưa thống nhất barem dẫn đến mỗi cấp góp ý một kiểu có khi ý kiến chỏi nhau làm giáo viên chúng tôi không biết làm theo cách nào. Mong có một khung chung và một hướng dẫn cụ thể về hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy.guest

Chương trình mầm non mới
Ngày gửi: 6/22/2009 2:23:24 PM

Thực hiện chương trình MNM chúng tôi thật sự thấy có nhiều thay đổi trong phương pháp tổ chức các hoạt động đối với trẻ MN. Nhưng điều làm cho chương trình thật sự thay đổi đó là 2 yếu tố: Yếu tố thứ nhất là đội ngũ giáo viên được đào tạo chuẩn (điều này các cô giáo MN rất cố gắng. Bằng mọi cách để học tập vươn lên. Yếu tố thứ 2 là cơ sở vật chất, điều này lại lệ thuộc khá nhiều vào các nguồn kinh phí. Đối với GV MN chúng tôi tha thiết mong muốn nhà nước, các tổ chức xã hội tạo điều kiện cho ngành học MNn có được những ngôi trường đạt chuẩn, để chúng tôi được thực hiện chương trinh MNM ra đại trà. Bởi hiện nay cùng một lúc thực hiện nhiều chương trình rất khó cho quản lý. Thậm chí giáo viên trong một trường cũng nhìn ngó nhau. GV thực hiện chương trình MNM thì được đầu tư về đồ dùng trang thiết bị tương đối đầy đủ. còn GV thực hiện chương trình đổi mới HT - PP thì buồn vì lớp của mình chưa được chú ý...


guest
Vụ MN cần so sánh sự khác nhau của chương trình đổi mới và chương trình GDMN mới
Ngày gửi: 8/27/2009 9:46:38 AM


Em là GVMN, vừa qua vị Mầm Non có tập huấn và bồi dưỡng cho GV cốt cán ở các tỉnh phía Nam tại TPHCM về GDMN mới. Em tham gia lớp học chỉ thấy so sánh sự khác nhau của chương trình cải cách và chương trình GDMN mới thì em đã thấy rõ sự khác nhau, cách dạy thực hiện lâu rồi. Giữa chương trình đổi mới hình thức tổ chức GD trẻ và chương trình cải cách. Nay em muốn thấy rõ hơn giữa CT đổi mới hình thức tổ chức GD và CT GDMN mới.guest

Chương trình giáo dục mầm non mới
Ngày gửi: 8/31/2009 8:41:04 PM

Tôi thấy chương trình GD MN mới này rất hay, giúp cho giáo viên phát huy được tính sáng tạo, không bị áp đặt như chương trình cũ, giáo viên được chọn lựa các đề tài yêu thích, thời gian thực hiện cho 1 đề tài cũng được tùy ý,đồ dùng giảng dạy cũng được sử dụng từ nguyên vật liệu, từ sản phẩm của trẻ cho nên không tốn kém nguồn kinh phí nhiều như chương trình cũ: đòi hỏi học cụ phải đẹp, tuy nhiên cái khó ở chổ là không phải giáo viên nào cũng có cái đầu sáng tạo, những giáo viên yếu thì không làm sao nghĩ ra được mình sẽ dạy cái gì, rồi lại phải đi sao chép giáo án của người khác.Vậy phải làm sao để dung hoà được cho tất cả giáo viên đều thực hiện chương trình được dễ dàng.


guest
Cần thống nhất chuẩn chung
Ngày gửi: 11/15/2009 9:06:22 AM


ở huyện tôi chỉ có 3 trường tập chung và 1 trường lẻ gắn với trường tiểu học dạy chương trình đổi mới hình thức giáo dục. Vừa qua phòng GD&ĐT có tổ chức cho các trường này đi tập huấn tại sở GD&ĐT về chương trình đổi mới, sau đó triển khai thực hiện ngay tại các trường đã được đi tập huấn còn GV toàn huyện không được tập huấn. Nhưng đội ngũ thanh tra và cốt cán chuyên môn của phòng đều nằm trong các trường dạy chương trình đổi mới. Trong quá trình thanh tra, dự giờ, đánh giá tiết dạy sảy ra rất nhiều vấn đề bất cập tế nhị tôi không nói lên ở đây. Đối với các trường, nhớm lớp lẻ học sinh nói tiếng phổ thông chưa rõ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu câu của ngành học, GV còn rất vất vả trong công tác giảng dạy, đội ngũ thanh tra trình độ tiếp thu, nhận thức về chương trình chưa thật đồng đều...Vì vậy chúng ta nên xem xét có 1 khung chương trình tương đối thống nhất để cho các địa phương dễ thực hiệnguest

BGD ĐT có nên đầu tư đồ dùng, thiết bị cho chương trình GDMN
Ngày gửi: 1/14/2010 9:12:05 AM

Tôi là 1 GVMN, sau 1 học kì thực hiện chương trình GDMN tôi nhận thấy chương trình này có rất nhiều ưu điểm vượt trội khi thực hiện. Nhưng BGDĐT nên chăng có 1 cuộc đầu tư cho ngành học MN như việc đầu tư thay sách ở cấp cơ sơ không vì trên thực tế năm 2012 sẽ thực hiện đại trà chương trình này mà đồ dùng thiết bị là cả 1 vấn đề vô cùng khó khăn nếu chỉ trông chờ vào XHHGD, chờ vào sự đóng góp của phụ huynh học sinh.


guest
Cần phối hợp tốt giữa Vụ giáo dục mầm non với các trường đào tạo giáo viên mầm non
Ngày gửi: 1/27/2010 9:11:28 PM


Tôi là một giảng viên công tác tại một trường Cao đẳng sư phạm. Sau khi nghiên cứu các tài liệu về chương trình giáo dục mầm non mới, tôi thấy chương trình mới có rất nhiều ưu điểm, chương trình mang tính linh hoạt, dễ áp dụng với điều kiện từng địa phương, từng trường. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chương trình đó cũng đòi hỏi trình độ của giáo viên mầm non và cơ sở vật chất để đáp ứng với chương trình đề ra.guest

Không chỉ phối hợp với vụ GDMN và trường ĐT GVMN còn BGH
Ngày gửi: 2/5/2010 9:00:13 PM

Chưong trình mới có nhiều ưu điểm cho GVMN phát huy sáng tạo của trẻ thật nhưng để cho BGH thích GV thì đánh giá tốt không thích đánh giá kém không phù hợp với trẻ.


guest
Cần áp dụng chương trình MN mới vào các chương trình học tại các trường đào tạo GVMN
Ngày gửi: 2/14/2010 4:42:26 PM


Tôi là 1 gv mới ra trường. Trong chương trình học của chúng tôi đó là đào tạo theo chương trình đổi mới và cải cách. Nên bước đầu khi được tiếp xúc với chương trình mn mới chúng tôi thực sự rất bỡ ngỡ. Để trang bị một kiến thức thật vững vàng cho những gv lần đầu dược tiếp xúc với gdmn mới. Cần áp dụng chương trình mn moi vào chương trình học của gv.guest

Cá lớn nuốt cá bé
Ngày gửi: 4/1/2010 10:11:03 AM

Hiện nay, đáng ra ở mức độ mầm non là cần có sự hợp tác đều đặn và giúp nhau cùng phát triển để giáo dục các em nhỏ, đây là điều rất quan trọng. Thế nhưng trong thực tế, việc xin vào các trường phường hay trường nhà nước thì thất khó khăn, đôi khi phải tốn vài trục triệu mới có thể vào được. Do đó, cần phải nghiêm khắc hơn trong vấn đề này. Ví dụ đơn cử, trong khi trường mầm non Lý Tự Trong Nha Trang vẫn đang còn thiếu giáo viên, nhưng cầm một văn bằng giỏi đến xin thì là chuyện hoang tưởng nếu không có ít nhất 20 triệu để "đút", mà đôi khi con số 20 triệu còn được coi là nhỏ. Thiết nghĩ, cần phải có sự thanh bạch hơn. Tôi và các bạn trong nước đang phối hợp để thiết kế 1 website trong đó có 2 mục: tôn vinh các cô giáo mầm non dạy giỏi và thông báo tất cả những chuyện ăn hối lộ của các trường trong cả nước, danh sách cụ thể, thời điểm nào...


guest
Cá lớn nuốt cá bé
Ngày gửi: 4/2/2010 3:20:25 PM


Tôi cũng là một GVMN, hiện đang làm công tác quản lí một trường thuộc khu vực thành thị. Tôi cảm thấy shock khi bạn đăng tin này! Chả lẽ cấp ủy, chính quyền tại những nơi ấy không còn được tin cậy hay lại cá mè một lứa? Tôi nghĩ bạn nên thẳng thắn trao đổi với những cá nhân và cấp thẩm quyền về vấn đề mà bạn đang quan tâm để được trả lời. Nếu không, chúng ta cần thẳng thắn đứng ra tố cáo, không việc gì phải đăng tin để rồi gây ồn ào mà chẳng giải quyết được tận gốc, phí cả tâm lực. Chúc bạn mạnh khỏe và chiến đấu tới cùng. Thu Giang. ĐN.guest

Cá lớn nuốt cá bé
Ngày gửi: 4/7/2010 7:50:16 PM

Tôi và các bạn trong nước đang phối hợp để thiết kế 1 website trong đó có 2 mục: tôn vinh các cô giáo mầm non dạy giỏi và thông báo tất cả những chuyện ăn hối lộ của các trường trong cả nước, danh sách cụ thể, thời điểm nào...


guest
Những thay đổi của MN
Ngày gửi: 5/4/2010 11:55:59 AM


Chương trình đổi mới giúp giáo viên sáng tạo linh hoạt hơn trong giảng dạy.guest

Mamnon.com
Ngày gửi: 6/16/2010 4:41:23 PM

Em là GVMN, cho em hỏi chương trình 26 tuần của bộ năm học 2010-2011 có gì thay đổi không?


THAO LY
Giáo dục mầm non mới - đôi điều trăn trở
Ngày gửi: 6/23/2010 7:23:36 PM


Cái mới thay thế cái cũ đó là một quy luật tất yếu nhưng bản thân tôi là một gvmn tôi thấy chương trình mới rất hay và phù hợp với trình độ phát triển của trẻ bây giờ. Nhưng để trẻ tiếp thu hết cái hay đó tôi thấy các cấp lãnh đạo quan tâm và đầu tư cho mầm non nhiều hơn nữa. Nếu nền tảng được đầu tư chắc chắn tôi tin rằng thế hệ măng non sẽ giúp đất nước mình phát triển nhiều hơn.guest

Để thực hiện chương trình MN được tốt
Ngày gửi: 7/13/2010 4:32:59 PM

Chương trình GDMN mới rất hay và phù hợp với lứa tuổi Mầm Non, nhưng để thực hiện được thì quan trọng nhất là cơ sở vật chất. Với các trường MN khu vực nông thôn thì CSVC vô vàn khó khăn thiếu thốn cả về phòng học và đồ dùng như vậy khi thực hiện thì lung tung vô cùng, kh6ong có thiết bị phù hợp thì thục hiện như thế nào đây? Đây là câu hỏi khó rất cần các cấp lãnh đạo trả lời và tháo gỡ.


guest
Mong các anh, các chị giúp đỡ
Ngày gửi: 8/17/2010 10:02:10 PM


Hiện tại em đang lập kế hoạch cho chương trình khai chương trường MN mới, vì khả năng lẫn kinh nghiệm của em chưa nhiều, nên thời gian đầu em mở trường tư thục nho nhỏ. Nhưng về kiến thức soạn chương trình học, kinh nghiệm quản lý giảng dạy của em còn yếu. Em mong các bác giúp em trong mọi điều kiện có thể. Em cảm ơn nhiều lắm, 0947671468guest

Mong các Anh Chị giúp đỡ. (19/8/2010)
Ngày gửi: 8/19/2010 2:47:47 PM

Năm nay em thực hiện chương trình MN mới, vì khả năng, kinh nghiệm em chưa nhiều nên để thực hiện được chương trình này rất khó khăn đối với em, nhất là lập kế hoạch chủ đề. Em rất mong các Anh, Chị làm ơn cho em tham khảo Lập kế hoạch theo chủ dề. em cảm ơn nhiều. Rất mong có tin hồi âm.


guest
Chương trình mới_khó và dễ (27/11/2011)
Ngày gửi: 11/27/2011 1:51:21 PM


Tôi là một giáo viên MN đang thực hiện chương trình mới, tôi thấy chương trình này rất nặng nề cho gv. Các cấp lãnh đaọ thì mỗi người hiểu theo một ý, gv thì lo chạy sổ sach, giáo án để đối phó vối ban thanh tra. Tại sao mọi người lại cố làm khổ nhau trong khi chương trinh của Montesseri không hề có những phần kiểm tra, đánh giá như vậy. Các cấp lãnh đạo nói phải làm theo chương trình của Montesseri nhưng thực ra là chưa hề làm theo. Tôi hy vọng mọi người hãy nhìn lại và so sánh xen\m chương trình của MN và Tiểu hoc, chương trình nào cao hơn? Tôi nghĩ là hẳn các gv và các cấp quản lí đã co câu trả lời.guest

Công tác bán trú thu chi phụ phí của các trường MN công lập
Ngày gửi: 4/11/2012 9:39:19 AM

Qua công tác quản lý các cơ sở MN công lập tôi thấy vấn đề thu chi phụ phí của các cháu rất bừa bải k đúng mục đích phục vụ cháu mà sử dụng chủ yếu cho văn phòng nhà trường nên đề nghị cần có công văn chỉ đạo thu chi rõ ràng như vấn đề sử dụng quỹ phụ huynh học sinh thì mới chấn chỉnh được được việc lạm chi như hiện nay.


guest
Không có tiền thì nghỉ
Ngày gửi: 4/20/2012 3:54:41 PM


Tôi là một gv mầm non ra trường đã được mấy năm rồi nhưng vẫn không xin được vào trường công đành làm trường tư. Đi xin việc mà không có tiền luôn thì được hiệu trưởng hứa "Chị rất cần những gv có trình độ nhưng trường chị không có nhu cầu bao giờ xin được đất xây trường thì em đến nhé" Thiết nghĩ không biết bao giờ gv không có tiền như tôi mới được bước chân vào trường công. Trong khi đó 1 học sinh tốt nghiệp THPT mới ra trường bố làm chân Phó CT xã thì được cân nhắc vào làm việc ngay.guest

Đôi điều trăn trở
Ngày gửi: 9/15/2012 2:57:55 PM

Tôi là một giáo viên mầm non đang thực hiện chương trình mới tôi thấy chương trình này rất phù hợp đối với trẻ. Nhưng để thực hiện được chương trình mới thì phòng học phải rộng rãi ,thoáng mát có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của trẻ ở khu vực nông thôn có những phòng học 55m2 trong đó gần 50 trẻ học cùng với hai giáo viên vừa dậy vừa nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, đồ dùng, đồ chơi thì thiếu . Vậy thì làm sao GV có thể thực hiện tốt chương trình và nâng cao chất lượng giảng dạy được?


guest
Thực tế
Ngày gửi: 6/24/2013 8:39:24 PM


trong thực tế mọi việc không như ta mong muốn.Tôi cũng là một giáo viên mầm non,tôi đang làm ở trường tư thục,tôi rất muốn sin vào trường công nhưng không thể được.Bạn có muốn biết vì sao không?Để được vào trường công bây giờ đúng là rất tốn kém chỉ có những ai có tiền mới xin được,nếu quen thì mất ít,nếu không quen thì mất nhiều.Chán lắm...guest

Đừng bi quan như thế
Ngày gửi: 9/21/2013 8:18:59 AM

Ở tỉnh tôi hiện nay rất cần nhân tài để tuyển dụng vào các trường mầm non,mẫu giáo công lập ,ưu tiện học lực,văn bằng và điểm của các môn học và chú trọng nhất là những môn về năng khiều và thực hành . Nói chung tuyển dụng công khai dang trên website ngày tuyển dụng thông báo đến tất cả mọi người đến dự và họ sẽ tự chọn trường mình thích


guest
Ai giúp mình với
Ngày gửi: 11/1/2013 9:41:47 AM


Ai có the tìm giúp tôi nội dung về ĐỔI MỚI PHUONG PHÁP HỌC CỦA TRẺ ĐƯỢC KHÔNG. Mình rất cần gấp để thi ai giúp mình với. Mình cảm ơnguest

Thực hiện
Ngày gửi: 3/19/2014 9:17:56 PM

Tôi đang là giáo viên mầm non và thấy rằng hiện nay trẻ mầm non rất đáng yêu thông minh và sáng tạo. Tiếp thu học lý thuyết được rất nhiều khi ở trên lớp, tuy nhiên thực tế cho thấy trẻ em nhanh nhớ và cũng nhanh quên. Trong cuộc sống thì không thể áp dụng như kiểu lý thuyết được cần phải có 1- 2 buổi tổ chức cho trẻ học về kĩ năng sống . Và phải có 1 giáo án hay tài liệu tham khảo cho các giáo viên chúng tôi.


guest
Bày vẽ
Ngày gửi: 8/23/2014 9:19:30 PM


Giáo viên mầm non bình thường đã khổ lắm rồi các cô ơi! các cô ở trên đó có thay đổi thì cũng từ từ chậm chậm với - tui cháu ở dưới này thay đổi theo các cô đuối sức lắm rồi 1 chưa quen cách này thì bày cách khácguest

Thiếu giáo viên
Ngày gửi: 8/23/2014 9:24:08 PM

Hiện tại ở Ninh hòa- Khánh Hòa rất thiếu giáo viên Mầm non > Bạn nào ra trường chưa có việc thì vào mà xin nhé! Khoảng 20 người đó nhe


guest
Mỗi nơi mỗi khác
Ngày gửi: 12/5/2014 10:38:15 PM


Về việc đánh giá trẻ theo bộ chuẩn ngày càng phức tạp hơn, các cô đi tập huấn cùng một lúc, một chỗ vậy mà về triển khai mỗi trường mỗi khác, từ đầu năm tới giờ ,Trường của tôi thay đổi không biết bao nhiêu lần, làm rồi sửa rồi làm ,chán lắm. Hình như các cấp trên chưa hiểu hết nỗi cực nhọc của GVMN chúng tôi


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nuôi Dưỡng Chăm Sóc và Giáo Dục Dinh Dưỡng - Sức Khỏe (15/10)
 Mục Tiêu - Yêu cầu Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (15/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tayTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i