6/ Làm bưu thiếp

 

1.      Mục đích

Biết cách sử dụng các câu chúc mừng trong một số truờng hợp. Làm quen với cách viết tiếng Việt.

2.      Nội dung

Có các câu chúc mừng gợi ý sẵn. Hình ảnh phân theo chủ đề.

3.      Cách sử dụng

·        Nhấp chuột chủ đề  để học bài làm thiệp.

·        Chọn ngày lễ để làm thiệp chúc mừng.

 

 

 

·        Tiếp tục chọn nút mũi tên

 

 

·        Sau đó chọn người được chúc mừng

 

 

Nhấn vào mũi tên ở góc bên phải để chọn phông tùy thích.

Để chọn hình ảnh trang trí nhấn vào hai nút mũi tên (góc bên trái) để lấy hình.

Nhấp vào hình máy in (cạnh trái mũi tên bên góc phải) để xem và in tác phẩm ra giấy.

·        Đối với thư mời làm tương tự

 

 

·        Chú ý: Xoá chữ hoặc ảnh bằng cách kéo chúng ra khỏi khung nền.

 

 

4.      Thoát khỏi bài học :

·   Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học.

 

Thoát khỏi chương trình Happy Kid 

Có hai cách :

1.      Nhấp chuột vào nút  bên góc trái phía dưới của giao diện chính Happy Kid.

2.      Bất cứ ở đâu trong chương trình bạn nhấp chuột phải vào những nơi không có ảnh và chữ sẽ hiện ra menu sau:

                                     

rồi chọn Thoát.

 

 

 In Trang này