5/ Tập kể truyện

 

1.      Mục đích: Giúp bé biết cách kể truyện về một nhân vật nào đó. Hiểu được ý nghĩa của từ trong mỗi câu ví dụ.

2.      Nội dung: Chọn nhân vật và các tình tiết cho câu chuyện, trẻ sẽ được nghe các câu chuyện của mình và in ra thành tác phẩm.

3.      Cách sử dụng:

 

·        Nhấp chuột vào chủ đề  để vào bài tập kể truyện.

·        Chọn 1 trong 4 nhân vật để tạo câu chuyện theo nhân vật đã được chọn.

 

 

·        Tiếp tục chọn nút:      điền từ tiếp vào cho đủ câu, đến hết câu chuyện.

·        Nhấn vào nút Xem lại để xem và nghe hết câu chuyện.

                     

 

 

4.      Thoát khỏi bài học:

·   Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học để thoát

5.      Các cơ hội học tập:

·   Hiểu được rằng câu chuyện có những nhân vật, cách bố trí và những hành động.

·   Nhận biết một câu chuyện sẽ có thay đổi khi thay đổi bất kỳ một từ trong câu.

·   Liên hệ giữa hình ảnh và cách đọc

·   Tham gia xuất bản sách.

·   Làm giàu thêm vốn từ.

 


 In Trang này