3/ Nhóm chữ cái

 

1.      Mục đích

Nhận biết các chữ cái trong từ. Biết cách phân biệt chữ cái theo nhóm. Nhóm chữ cái là một nội dung giúp trẻ dễ dàng nhớ các chữ cái hơn.

2.      Nội dung:

Gồm 12 nhóm chữ cái, tương ứng mỗi nhóm chữ cái có các con vật mà tên chứa một chữ cái trong nhóm.

3.      Cách sử dụng :

·   Nhấp chuột vào chủ đề  để học bài nhóm chữ cái.

·   Nhấp chuột vào từng nhóm để học các chữ cái.

 

 

§         Chọn và di chuyển các hình phía dưới đặt vào quả trứng, sao cho tên gọi của các hình đó tương ứng với từng chữ cái trên quả trứng.

 

 

 

4. Thoát khỏi bài học

·   Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học.

 

5.      Cơ hội học tập: Từ thao tác trên phần mềm, giáo viên có những họat động kết hợp để hướng dẫn học sinh.

·   Nhận dạng các chữ cái tiếng Việt

·   Phân loại theo chữ cái

·   Phát triển khả năng quan sát

·   Phát triển kỹ năng nghe, nhìn và hiểu hình ảnh

·   Làm giàu thêm vốn từ

·   Rèn luyện trí nhớ.

 In Trang này