2/ Tập tô chữ

1.      Mục đích

- Giúp trẻ nhận dạng được mặt chữ .

- Biết cách đọc 29 chữ cái tiếng Việt bằng cách nghe máy phát âm. 

- Giúp trẻ biết được cách toâ 29 chữ cái thông qua những hình ảnh minh hoạ.

2.      Nội dung:

-  Cách tạo 29 chữ cái tiếng Việt với đầy đủ hình ảnh, âm thanh tương ứng.

3.      Cách sử dụng

§      Nhấp chuột vào chủ đề  để vào bài tập tô.

 

    • Nhấp chuột vào từng chữ cái để nghe phát âm, xem cách viết và xem hình ảnh minh hoạ. 
    •   Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học để trở về bài trước
    • Bấm chọn nút in ra giấy cho trẻ tô theo.

     ·        Bấm chọn nút in ra giấy cho trẻ tô theo.

                                 

1.      Thoát khỏi bài học :

Nhấp vào nút    bên góc trái phía dưới giao diện bài học để thoát.

2.      Cơ hội học tập: Từ các thao tác trên phần mềm, giáo viên có những hoạt động kết hợp để hướng trẻ.

·        Nhận dạng các chữ cái tiếng Việt

·        Liên hệ giữa hình ảnh và cách tô.

·        Phát triển khả năng quan sát

·        Phát triển kỹ năng nghe, nhìn và hiểu hình ảnh.

·        Làm giàu thêm vốn từ.

 

 In Trang này