Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thực hiện tốt việc giảng dạy về an toàn giao thông


Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học năm học 2020-2021. 

Các bé mầm non tham dự Hội thi về an toàn giao thông năm học 2019-2020

Theo đó, các trường sử dụng tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” để giảng dạy cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5. Với số tài liệu hiện tại, tạm thời phân bổ 2 học sinh dùng chung một quyển. Riêng đối với các trường không sử dụng tài liệu này thì tiếp tục sử dụng tài liệu giáo dục ATGT từ lớp 1 đến lớp 5 gồm sách giáo khoa và sách giáo viên đã được cấp từ những năm học trước. Thời gian thực hiện giảng dạy đến hết ngày 16-10. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, đối với các lớp học 1 buổi/ ngày, sử dụng linh hoạt thời gian để dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT, có thể bố trí dạy tăng thêm 1 tiết của buổi học chỉ có 4 tiết hoặc tổ chức một buổi ngoại khóa... Đối với các lớp học 2 buổi/ngày, mỗi tuần bố trí riêng 1 tiết của buổi học thứ 2 để dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT. Sau khi thực hiện xong nội dung giáo dục ATGT, tiết học này được bố trí thực hiện nội dung dạy học khác theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

Nguồn https://baokhanhhoa.vn