Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giáo dục MN có nhiều chuyển biến tích cực


Cuối tuần qua, Sở GD-ĐT đã tổng kết chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, thực hiện chuyên đề, thời gian qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ MN. Sở đã triển khai nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chuyên đề khai thác sử dụng bộ thiết bị vận động thông minh, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao công tác quản trị trường học, bồi dưỡng chống bạo hành... giúp đội ngũ nắm và thực hiện tốt chương trình giáo dục MN, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Sau 5 năm thực hiện chuyên đề, môi trường giáo dục MN đã có nhiều chuyển biến. GV đã khai thác hiệu quả trang thiết bị sẵn có tại trường, tận tâm trong chăm sóc trẻ, tạo niềm tin tốt cho phụ huynh. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ra lớp vượt chỉ tiêu giao, trẻ nhà trẻ đạt 33,84%, trẻ mẫu giáo 95,65%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%…

Từ kết quả đạt được, ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giai đoạn sắp tới, ngành GD-ĐT khuyến khích xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư tham gia xây dựng trường MN, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh giám sát chất lượng dạy - học MN.

Nhân dịp này, Sở GD-ĐT khen thưởng 15 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”.

Nguồn http://www.baobariavungtau.com.vn