Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 1(MN1-C)


MÔ ĐUN MN1 - C
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN
TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
(Dành cho giáo viên)


TÀI LIỆU BỔ TRỢ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. GIỚI THIỆU
Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn diện của trẻ. Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập và phát triển được cải thiện của trẻ. Đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhận thức ở trẻ em cũng như khả năng tham gia hiệu quả vào các công việc nhóm hay trách nhiệm của trẻ với xã hội. Khi trẻ có ý thức rõ ràng và tích cực về bản thân mình, trẻ tự chủ và tự tin hơn thì trẻ sẽ biết quan tâm đến người khác trong giao tiếp, biết thông cảm và tôn trọng.


Nếu trẻ không đạt được sự phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội tối thiểu vào khoảng 6 tuổi trẻ có thể gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này.


Kết quả khảo sát về sự sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi (EDI) năm học 2011- 2012 cho thấy có hơn một nửa số trẻ bị thiếu hụt ít nhất một lĩnh vực phát triển hoặc có nguy cơ bị thiếu hụt một lĩnh vực phát triển, trong đó, kỹ năng xúc cảm - xã hội của trẻ đạt thấp, tỉ lệ % trẻ bị thiếu hụt và nguy cơ bị thiếu hụt còn cao.


Xem chi tiết hướng dẫn TẠI ĐÂY