Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

ĐỪNG TRÈO CÂY


Ở khu chung cư, tinh thần thể taho cao lắm. Hưởng ứng, sang nào Khang dạy Vy đánh thật mạnh cho khỏe người, thế là Vy vung tay vụt một cú vừa cao vừa mạnh. Nào ngờ quả cầu long bay vụt vào đám cây, mắc luôn vào một cành trên cao. Khang và Vy muốn lấy quả cầu xuống lắm, nhưng hai bạn nhớ lời là không được leo trèo lên cây.


1.nhiều cành cây rất mảnh hoặc đã mục ruỗng, khi bé trèo lên cành cây sẽ gãy gục, và bé bị ngã xuống.


2.Những cành cây nhọn dễ đâm chọc vào da của bé, bé bị thương. Trên cây còn có nhiều côn trùng, sâu bọ rất ngứa và độc. Bé có muốn bị sâu róm cắn không?


3.Trên cành cây có nhiều tổ chim thì cũng dễ có rắn. Bé trèo lên đánh động lũ rắn, nó sẽ bò ra cắn, gặp phải rắn độc còn nguy hiểm lắm đấy.


4.Cây cối là bạn tốt của con người,làm môi trường đẹp hơn nên chúng ta phải bảo vệ cây, không leo trèo phá hoại cây.


Sưu Tầm