Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Kể chuyện: NHỔ CỦ CẢI


Giáo án LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC
Chủ đề: Gia Đình

Đề tài: Kể chuyện: NHỔ CỦ CẢI
Nhóm lớp: mầm

I. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cách gọi tên giữa các thành viên trong gia đình, thuộc nội dung truyện, các nhân vật trong truyện
- Kỹ năng: kỹ năng diễn đạt lời thoại và hành động các nhân vật.
- Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ. Phát triển tình cảm đạo đức trong gia đình.
- Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoat động.

II. Phương pháp - biện pháp:
- Kể chuyện, đàm thoại
- Trò chơi

III. Chuẩn bị:
- Tranh chuyện: nhổ củ cải
- Mô hình, rối các nhân vật trong câu chuyện.
- Trẻ hình củ cải, mũ các nhân vật trong câu chuyện.
- Rổ đựng tranh củ cải, băng ghế thể dục.

IV. Nội dung kết hợp:
Kể chuyện: thể dục: đi trên băng ghế.

V. Tiến trình:

( Nhấn Download để lấy tập tin chi tiết )