Xã hội
   Ưu tiên đào tạo sư phạm: Quan trọng là giữ chân người tài
 

Từ chính sách miễn học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm được triển khai thời gian qua nhưng kết quả đạt được không như kỳ vọng, Bộ GDĐT vừa đề xuất quy định mới về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên ngành này. Theo đó, sinh viên có thể được vay tối đa 3,5 triệu đồng/tháng ngoài học phí. 

Các nhà giáo mong muốn không bị giảm biên chế một cách cơ học. Ảnh: Đặng Mạnh Dũng.

Không lo sinh viên… bỏ học 

Mục tiêu chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên sư phạm nhằm để hỗ trợ chi trả chi phí đào tạo phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học ngành đào tạo giáo viên.

Nguyên tắc vay và hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm như sau: Việc cho vay tín dụng phải bảo đảm đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt cho toàn khóa học của học sinh, sinh viên. Học sinh, sinh viên không phải trả khoản vay tín dụng nếu làm việc trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định. Học sinh, sinh viên sư phạm trong trường hợp không công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp theo thời gian quy định tại Nghị định này thì có trách nhiệm hoàn trả khoản vay tín dụng.

Câu hỏi có nên tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm đã được đặt ra từ lâu với nhiều quan điểm, góc nhìn. PGS.TS Nguyễn Văn Minh- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã nhiều lần nhấn mạnh chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm là cơ sở để chuẩn bị tốt cho giáo dục nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành, mặt khác, tạo cơ hội cho con em có khả năng ở các vùng miền khác nhau có thể trở thành các thầy cô giáo giỏi. Nhất là trong điều kiện ở nước ta con em nông dân, công nhân chiếm đa số, chính sách này vẫn có tác dụng. Nhưng không có chính sách nào là bất biến mà cần có sự điều chỉnh, bổ sung trong từng giai đoạn cho phù hợp. 

Theo Bộ GDĐT, việc được miễn giảm học phí là một trong những lý do chính, thu hút được khoảng trên 50% sinh viên ngành sư phạm. Trước đó, một khảo sát được thực hiện tại Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long cho thấy 36,54% sinh viên năm thứ nhất chọn học tại trường vì lý do “miễn học phí”. Tác động của giáo dục hướng nghiệp và hiệu quả của nó đã bị chi phối nhiều bởi yếu tố học phí. 

Bên cạnh đó, việc không quản lý được sinh viên hưởng chính sách miễn học phí có thực hiện đúng cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ trong ngành giáo dục và đào tạo hay không dẫn đến việc gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực đầu tư cho giáo dục. Bởi hiện nay, số sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành, nghề không phải là hiếm. Không có bất cứ cơ quan, đơn vị hay bộ phận nào để kiểm tra xem sinh viên có thực hiện đúng cam kết này hay không… 

Sự lãng phí này đã được chỉ ra từ lâu. Vấn đề là với những sinh viên sư phạm có hoàn cảnh khó khăn sẽ xoay sở ra sao? Khảo sát của Bộ GDĐT cho thấy, có 13,7% sinh viên khẳng định gia đình của họ có khả năng đóng tiền học phí, 18,8% khẳng định bản thân có khả năng tự đóng học phí, 22,1% sinh viên khẳng định vẫn tiếp tục học ngành sư phạm dù không được miễn học phí. Như vậy, không đủ luận cứ để khẳng định rằng sinh viên sư phạm có hoàn cảnh khó khăn sẽ bỏ học nếu chính sách này không tồn