Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Họa My mến yêu ( Chủ đề bản thân )


 Họa My mến yêu

Có con chim Họa my này
Vui đến trường chim hót líu lo
Với đôi chân nhảy nhót này
Luôn chuyền cành chim hót líu lo
Mắt chim đang nhìn em này
Trên sân trường em hát em ca
Tai em nghe tiếng chim học bài
Ê A trên mái trường của em
Trong mái trường Họa My mến yêu

 ( Hoàng Thu)