Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi : Giải mã bức tranh


Trò chơi 2: Giải mã bức tranh
(ứng dụng từ phần mềm Bé vui học )

•    Mục đích:

Giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy logic trong quá trình trẻ giải mã các bức tranh và xem bức tranh ấy có nghĩa gì.
Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
Giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí.
Giúp trẻ phát triển khả năng tư duy kí hiệu.

•    Chuẩn bị:

Các tranh bảng mã:( Nhấn Download để lấy tập tin chi tiết )