Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thư viện


Thư viện của bé.(Trường MN Vàng Anh-  Quận 5-Tp HCM)

Các kệ tủ với nhiều hình dạng và mằu sắc lôi cuốn trẻ.

Những chiếc bàn gỗ vừa tầm ,nệm mềm tạo cho bé tâm thế thoải mái khi đọc truyện.Và sau mỗi giờ đọc, nhiệm vụ cuối cùng của bé là sắp xếp các truyện thật ngay ngắn lên từng kệ.