Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Mía


Mía

Bà cầm dao rựa
Đủng đỉnh ra vườn
Không chơi khăng nữa
Cháu chạy theo luôn

Lá sắc khua gươm
Mía chồng từng đốt
Đốt ngắn đốt dài
Như rồng uốn khúc

Nước thơm, nước ngọt
Mía cất trong cây
Mía vàng, mía tím
Cháu sờ mát tay

Chặt mía chia ngay
Mỗi cháu vài đốt
Rước mía ăn liền
Cái bã trắng xốp

Để lại một khúc
Bà tiện làm tàu
Từng khẩu từng khẩu
Toa liền theo sau

Tay bà răn reo
Phơi bã để đốt
Thương bà già rồi
Không ăn mía được

                   Phạm Hổ