Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Quả khế


Quả gì năm múi

Cắt hình cánh sao

Nếm thử tí nào

Chua chua như dấm?

(Đáp án: Quả khế)