Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Củ cà rốt


Củ gì đo đỏ

Con thỏ thích ăn?

(Đáp án: Củ cà rốt)