Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Thị


THỊ

Lá xanh quả xanh

Lặng im trên cành

Lá xanh quả vàng

Chim chuyền rung rinh


Người qua nhìn lên

Thị thơm nhìn xuống

Thị muốn theo về

Chơi cùng trẻ xóm


Túi thị lủng lẳng

Bé xách trong tay

Có thị cạnh má

Bé càng ngủ say


Bà kể: “Thị này

Ngày xưa cô Tấm

Chui vào đây trốn

Đợi ngày gặp Vua...”

Phạm Hổ