Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cây quất


Tên em nghe thể đánh ai

Có tôi, cảnh tết đẹp thêm lạ thường

Trĩu từng chùm quả vàng ươm

Từ nông thôn đến phố phường đều yêu

Là cây gì?

(Cây quất)