Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cây mía


 

Thân tròn nhiều đốt

Phơ phất lá dài

Róc hết vỏ ngoài

Bé ăn, ngọt lắm

Là cây gì?

(Cây mía)