Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu chuối


Cây gì thân nhẵn, lá xanh

Có buồng quả chín, ngọt lành thơm ngon?

(Cây chuối)