Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nước ơi!


NƯỚC ƠI

Nước ơi, nước ơi 

Lại đây với bé 

Cho bé rửa mặt 

Cho bé rửa tay 

Cho bé sạch sẽ 

Rồi bé đi chơi 

Mắt bé sáng ngời 

Miệng cười xinh xắn 

Răng bé rất trắng 

Bé cắn rất đau!

Sưu tầm