Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đi học đúng giờ


ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ

Em đang say ngủ

Quên cả giờ rồi

Chú đồng hồ nhắc

Mau mau dậy thôi

Gà trống dậy sớm

Mèo lười ngủ trưa

Còn em đi học

Đi cho đúng giờ.

Sưu tầm