Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ”


Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ”

Mục đích

Nhận biết to, nhỏ và bóng có thể lăn.

Chuẩn bị

Một quả bóng to, một quả bóng nhỏ.

Cách chơi

Trong nhà hoặc ngoài trời với 1 – 4 trẻ trong 2 – 10 phút

Giúp trẻ lăn bóng cho nhau và người lớn nói với trẻ về kích thước của bóng, như:

Nhìn kìa, An đang đi đến quả bóng to. Cố lên sắp được rồi!

Bây giờ hãy cố bắt lấy quả bóng nhỏ nhé!