Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đưa lại đồ chơi


Trò chơi: “Đưa lại đồ chơi”

Mục đích

Nhận biết đồ chơi và làm quen với số đếm.

Chuẩn bị

Một cái hộp hoặc túi. 6 – 7 đồ chơi nhỏ như: ô tô, búp bê, các khối hoặc các hạt to.

Tiến hành

Tiến hành trong hoặc ngoài lớp với 1 – 4 trẻ trong 3 – 10 phút.

Đưa cho mỗi trẻ 1 hoặc 2 đồ chơi. Nếu trẻ đưa lại đồ chơi cho bạn thì đếm theo các cách khác nhau, như: Trong túi của tôi có gì nào? Đây là 1 cái ô tô cho An và 1 cái cho Mai, 1 cái cho Lan. Đây là 1 cái khác cho An. Bây giờ An có 2 ô tô. 1,2.

Nếu trẻ không muốn đưa lại đồ chơi, hãy để trẻ chơi với đồ chơi đó.