Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bắt chước âm thanh


    Trò chơi: “Bắt chước âm thanh”

Mục đích

Tập cho trẻ bắt chước tiếng động

Bắt chước âm thanh Một số đồ chơi phát ra tiếng động hoặc băng casset…

Cách chơi

Cho trẻ nghe âm thanh ở xung quanh.

Cô khuyến khích trẻ lắng nghe các tiếng động, âm thanh xung quanh như: Tiếng chim hót, tiếng động cơ ô tô hoặc tiếng máy bay bay. Sau đó, cô bắt chước các âm thanh , yêu cầu trẻ bắt chước. Cô cười và vỗ tay khen trẻ khi trẻ đang cố gắng bắt chước theo các âm thanh.

Tương tự như trên, cô cho trẻ nghe âm thanh phát ra từ đồ vật, đồ chơi, băng casset…