Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những bong bóng xà phòng


Trò chơi: “Những bong bóng xà phòng”

Mục đích

Tập sử dụng đồ chơi gia đình.

Chuẩn bị

Bát, xà phòng, que đánh trứng, giấy nilon.

Cách chơi

Đổ nửa chậu nhựa nước, cho nước xà phòng vào. Chỉ dẫn trẻ dùng que đánh trứng để tạo bọt xà phòng. Trẻ có thể hứng thú hơn trong khi chơi với nước xà phòng bằng tay của chúng.

Có thể dùng 1 miếng nhựa to để bảo vệ bề mặt. Một bàn chơi nước có thể sử dụng cho 1 nhóm trẻ.