Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "Tình bạn"


Tình bạn

Gà cùng Ngan, Vịt

Chơi ở bờ ao

Chẳng may té nhào

Gà rơi xuống nước

Không chậm nữa bước

Ngan, vịt nhảy theo

Rẽ đám rong bèo

Vớt gà lên cạn…

Sưu tầm