Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "con tàu"


CON TÀU

Xình xịch xình xịch 
Con tàu xanh xanh 
Nó chạy nhanh nhanh
Còi reo vui quá 
U….u….u…u…

Định Hải