Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bài thơ "Chăm rau"


Chăm rau


Nhà em trồng một vườn rau

Em chăm tưới nước, bắt sâu đuổi gà

Rau xanh, xanh tốt mãi ra

Nhà ăn đầy đủ, thế là em vui.

Sưu tầm