Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Giúp mẹ


Hôm nay chủ nhật
Được nghỉ ở nhà
Em giúp mẹ cha
Nhặt rau quét dọn.

Áo quần xếp gọn
Dỗ bé cùng chơi
Cha mẹ vui cười
Khen con ngoan quá!

Bạch Tuyết (sưu tầm)