Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Sao không nhiều Tết hơn


Mẹ ơi mẹ, sao chỉ ba ngày Tết?
Mà không nhiều hơn?
Tết, bố không đi vắng
Cơm quá chừng món ngon

Tết, con mèo cũng sướng
Chỉ khẽ "Meo" thôi là có ăn
Cái đồng hồ trên bàn
Được bố thay pin, reo "Thích! Thích!"

Con là út
Con được nhiều Tết nhất
Ai cũng mừng tuổi, tặng quà
Chẳng cần "Meo" vẫn chật nhà
Quần áo mới, đồ chơi mới...

Mẹ ơi mẹ, ai làm ra Tết vậy?
Sao không nhiều Tết hơn?

Cao Xuân Sơn