Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Đúc nậm đúa nị


Đúc nậm đúc nị
Cây tí cây tiên
Đồng tiền, chiếc đũa
Cái búa thợ rèn
Cái kèn ông phủ
Cái mũ bà đa
Cái cốc cái ca
Thì ra tay này

                Theo NXBT