Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Những con mắt

Lúng liếng trên cành cây
Muôn nghìn mắt lá
Chân có mắt cá
Để dò đường đi
Muốn biết cá gì
Phải dò mắt lưới
Mắt bảo hay thổi
Chả ai chơi cùng
Đứng xếp thành hàng
Mắt tre mắt nứa
Còn cái ô cửa
Là mắt ngôi nhà
Mắt của ngôi nhà
Mắt của người già
Thường hay đeo kính
Bé ngồi nhẩm tính
Còn thiếu mắt sao
Tít tận trời cao
Suốt đêm nhấp nháy
Tìm mãi chả thấy
Mắt mình ở đâu
Cái gương ngó vào
Long lanh mắt bé

 In Trang này   Các bài viết khác:
1