Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trường MN Tuổi thơ 7  - Quận 3


Lớp học được trang trí nhiều màu sắc :dây kim tuyến, hình ông già noel

Ngay cửa ra vào các cô cùng bé tạo những lớp ngói đỏ bởi  những bàn tay cắt ra từ giấy màu.

Các cô cháu gái của Ông già Noel tập trung chuẩn bị nhận nhiệm vụ.

Một góc sân trường.


 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trang trí góc lớp (21-02-2006)
1