Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

KHÓC NHÈ

Có ai đang khóc nhè

Mà soi gương không bố?

Một đứa khóc đủ rồi

Soi chi thành hai đứa !

Phạm Hổ

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Yêu mẹ (10-11-2021)
 Thơ: Thăm nhà bà (10-11-2021)
 Truyện ngắn: Thỏ con không vâng lời (11-03-2010)
 Thơ: Gió từ tay mẹ (20-04-2009)
 Thơ: Giúp mẹ (20-04-2009)
 Thơ: Mẹ và con (20-04-2009)
 Thơ: Lòng mẹ (13-04-2009)
 Thơ: Sữa mẹ (13-04-2009)
 Thơ: Mẹ ốm (13-04-2009)
 Thơ: Hương hoa, hương quả (16-03-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...