Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi: “Đưa lại đồ chơi”

Mục đích

Nhận biết đồ chơi và làm quen với số đếm.

Chuẩn bị

Một cái hộp hoặc túi. 6 – 7 đồ chơi nhỏ như: ô tô, búp bê, các khối hoặc các hạt to.

Tiến hành

Tiến hành trong hoặc ngoài lớp với 1 – 4 trẻ trong 3 – 10 phút.

Đưa cho mỗi trẻ 1 hoặc 2 đồ chơi. Nếu trẻ đưa lại đồ chơi cho bạn thì đếm theo các cách khác nhau, như: Trong túi của tôi có gì nào? Đây là 1 cái ô tô cho An và 1 cái cho Mai, 1 cái cho Lan. Đây là 1 cái khác cho An. Bây giờ An có 2 ô tô. 1,2.

Nếu trẻ không muốn đưa lại đồ chơi, hãy để trẻ chơi với đồ chơi đó.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bắt chước bốn từ (01-08-2019)
 Bắt chước âm thanh (31-07-2019)
 Những bong bóng xà phòng (31-07-2019)
 Tìm đồ chơi bị giấu (31-07-2019)
 Đồ chơi ngoài trời (30-07-2019)
 Đồ chơi máy móc (30-07-2019)
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
1 2 3 4