Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Truyện Tiếng Anh
Thơ truyện mầm non
    
  Chồi  
  Mầm  
Software - Phần mềm mầm non
Môi trường mầm non
Bảng chữ cái
NHẢY SẠP

1. CHUẨN BỊ
- Những thanh tre dài 2 m, nhẵn.
- Sân bãi bằng phẳng, rộng rãi.

2. CÁCH CHƠI
- Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm từ 6 – 8 trẻ).
- Cho 2 trẻ ngồi cầm 2 đầu của thanh tre dài (tùy theo số trẻ chơi mà cô có thể bố trí số cặp thanh tre cho phù hợp).
- Các trẻ còn lại đứng bên ngoài thanh tre theo hàng dọc. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu”, trẻ cầm thanh tre điều khiển 2 thanh tre theo chiều lên, xuống, qua phải, qua trái đồng thời hát một bài hát.
- Trẻ nhảy sạp nhảy qua các thanh tre, cố gắng nhảy sao cho không đụng vào các thanh tre và hát theo các bạn. Trẻ nhảy lần lượt qua các cặp thanh tre và nhảy được ra ngoài, sau đó quay trở lại điểm xuất phát đợi chơi tiếp lượt sau.
* Yêu cầu:
- Lúc đầu cô có thể làm mẫu cho trẻ.
- Trẻ nhảy qua được 2 thanh tre thì trẻ sau xuất phát, không cần chờ hiệu lệnh của cô. Mỗi cặp thanh tre có thể cho 2 trẻ cùng nhảy.
-Trẻ tiếp tục hơi 3 – 4 lượt, cô cho trẻ đổi vị trí cho nhau, rồi chơi tiếp tục.
- Cho trẻ chơi liên tục trong khoảng 10 – 15 phút không hạn chế số lần chơi của trẻ.
 In Trang này   Các bài viết khác:
 Cò bắt ếch cốm (23-02-2008)
 Sáo sậu sang sông (23-02-2008)
 Cuốn chiếu (23-02-2008)
 Nhảy tránh bóng (23-02-2008)
 Rồng rắn lên mây (23-02-2008)
 Ném Còn (23-02-2008)
 Ai dẫn đầu (23-02-2008)
 Giặt Khăn (23-02-2008)
 Uốn lượn (23-02-2008)
 Đuổi Bắt (23-02-2008)
1 2 3 4 5 6