Root - Giáo dục mầm non - Chia sẻ tài liệu, giáo án
Trang 1/2:2 Cuối>>
giup em voi !!!!
  2011-9-5 lúc 22:13:24   
mn_honghanlx 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-5
Số bài viết: 6
em chao cac co em la sinh vien nam hai cua truong dai hoc an giang nganh mam non. hien em dang lam bai tap co lien quan den mon :phuong phap lam quen voi toan,chu de ve cac con so va so luong.nen em mong cac co cho em xin mot so tai lieu ve cac cau chuyen co lien quan toi mon hoc nay. em xin chan thanh cam on.!!!

 
  2011-9-7 lúc 9:21:18   
nhoc_xinh 
[Member]
Tham gia ngày: 2008-7-1
Số bài viết: 210
Giáo dục phát triển nhận thức bao gồm: khám phá khoa học, làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán, khám phá xã hội.
b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
 Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
 Xếp tương ứng.
 So sánh, sắp xếp theo qui tắc.
 Đo lường.
 Hình dạng.
 Định hướng trong không gian và định hướng thời gian.

1. Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
3 - 4 tuổi
 Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
 Nhận biết 1 và nhiều.
 Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
 Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
4 - 5 tuổi
 Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
 Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
 Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.
 Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.
 Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).

5 - 6 tuổi
 Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
 Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
 Gộp các nhóm đối tượng và đếm.
 Tách một nhóm thành hai nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau.
 Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).

2. Xếp tương ứng
3-4 tuổi
 Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
4 - 5 tuổi
 Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
5 - 6 tuổi
 Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan....gió cứ khẽ đưa xích đu lay động...
 
  2011-9-7 lúc 9:22:12   
nhoc_xinh 
[Member]
Tham gia ngày: 2008-7-1
Số bài viết: 210
3. So sánh, sắp xếp theo qui tắc
3 - 4 tuổi
 So sánh 2 đối tượng về kích thước.
 Xếp xen kẽ.
4 - 5 tuổi
 So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.
5 - 6 tuổi
So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.
 Tạo ra qui tắc sắp xếp.

4. Đo lường
4-5 tuổi
 Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo.
 Đo dung tích bằng một đơn vị đo .

5-6 tuổi
 Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
 Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
 Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

5. Hình dạng
3-4 tuổi
 Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
 Sử dụng các hình hình học để chắp ghép.

4-5 tuổi
 So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
 Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

5-6 tuổi
 Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
 Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
 Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.

6. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
3-4 tuổi
 Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.

4-5 tuổi
 Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái).
 Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.

5-6 tuổi
 Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
 Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
 Gọi tên các thứ trong tuần.

Chữ Số
Tại sao phải học chữ số?
Chữ số quan trọng như thế nào trong đời sống hàng ngày?
Làm cách nào để nhận biết đó là chữ số?
Chữ số và số giống và khác nhau như thế nào?

Định nghĩa của chữ số:
Chữ số là một hình thức, cách viết, số bằng cách sử dụng từ.

Mục tiêu:
Học sinh tập làm quen với chữ số
Học sinh sẽ nhận ra, đọc, và hiểu số lượng của chữ số
Học sinh sẽ tương xứng chữ số và số 1-10.
Học sinh sẽ học cách viết số trong dạng từ
Hịc sinh sẽ phân biệt chữ số và số
Học sinh sẽ nhận thức chữ số được sử dụng như thế nào trong cuộc sống

Chuẩn bị:
1. Bài hát: Năm Ngón Tay Thật Đều (viết bài hát ra, chỉ từng chữ cho các em đọc) Nếu em có bài hát nào tới mười thì tốt hơn. Chị chỉ có biết mỗi bài nầy. :-)
Hỏi các em có biết bài hát nầy không? Không biết thì học chung với cô, nếu biết thì hát chung với cô.
2. Các chữ số và số từ một đến mười
3. Lịch có ghi ngày và tháng
4. Các tài liệu khác có liên quan tới chữ số (chi phiếu nhà băng, v, v,)
4. Chữ số và số để chơi ráp hình

Một với một là hai
Em xòe ra hai ngón tay
Hai với hai là bốn
Em xòe bàn tay bốn ngón
Bốn với một là năm
Năm ngón tay thật đều.

Sau khi chỉ các em đọc xong, hướng dẫn các em dùng các ngón tay để minh họa số lượng trong khi hát.

Sau đó thì nói cho các em biết rằng hôm nay các em sẽ học về chữ số. Hỏi các em có biết chữ số là gì không? Các em có thấy chữ số bao giờ chưa và thấy ở đâu? Lắng nghe các em trả lời để xem các em hiểu được bao nhiêu về chữ số. Cho các em biết tại sao phải cần học chữ số. Đọc định nghĩa chữ số cho các em biết.

Trở lại bài hát Năm Ngón Tay Thật Đều, chỉ vào chữ một với một là hai, cô giáo đưa ra một ngón tay, sau đó một ngón nữa ở bàn tay khác, gộp lại, rồi đưa ra hai ngón tay ở một bàn tay. Hỏi các em một với một là hai là gì. (Nếu các em không hiểu thì giảng cho các em biết là một ngón tay cộng thêm một ngón tay nữa là hai ngón tay.) Chỉ vào chữ một và nói đây là chữ một. Hỏi các em có biết các ký hiệu hoặc các cách khác nào cho biết là một không. (Xem các em trả lời ra sao) Sau đó thì viết lên bảng Một và số 1. Nói cho các em biết chữ một là dạng chữ số thay cho số 1 nhưng số lượng vẫn như nhau.

Sau đó làm giống theo như ở trên cho chữ hai, bốn, năm.

Tiếp theo chỉ cho các em đọc các chữ số và số 1-10 vài lần. (Ghi sẵn chữ số và số song song với nhau) Thí dụ: chỉ vào chữ Một và số 1 kế bên. Xuống hàng chỉ hai và số 2, v, v,v...

Hỏi các em chữ số và số có gì giống nhau và khác nhau. (Chữ số được viết bằng từ, còn số thì được viết bằng số, nhưng đều giống nhau ở số lượng.

Nếu các em đã học và nhận biết các mặt chữ cái và cách phát âm thì rất tốt cho việc tập đọc chữ. Thí dụ hỏi các em làm thế nào để nhận biết đó là chữ số gì? Nhớ mặt chữ hay là học cách phát âm, hay là cả hai.
Sau đó cô giáo hỏi các em chữ một bắt đầu bằng âm gì? (mờ) Chữ gì có âm mờ? (M), vậy chữ nào là một? Gọi một em lên chỉ chữ một. Làm giống theo các cho các chữ khác. Tập cho các em phân biệt chữ ba, bốn, và bẩy, một và mười.

Sau đó thì chia ra các nhóm cho các em thực hành. Hướng dẫn cho các em biết các em sẽ làm gì ở mỗi nhóm.
Nhóm 1: Ráp hình chữ số và số (Có vẽ hình minh họa số lượng)
Nhóm 2: Phát cho các em một tờ giấy có chữ số theo thứ tự và số không theo thứ tự để các em gạch tìm chữ và số phù hợp. (Cái nầy làm nhanh lắm, chắc để dành làm trắc nghiệm cho các em sau) Hoặc cho các em chữ số và số để ráp lại.
Nhóm 3. Nhìn theo mẫu của cô để tập viết chữ và số. Nếu các em chưa tự viết được thì phải viết sẵn để các em đồ theo.
Nhóm 4. Làm một quyển sách về tập đếm. Dùng vài tờ giấy đóng thành quyển sách. Cho các em vài vật liệu để dán vào. Hướng dẫn cho các em biết phải viết số, chữ, và dán các hình, hoặc vẽ cho tương xứng các số và chữ đó. (Còn các em nào chưa viết rành thì in sẵn chữ số và số cho các em dán vào)
(Tùy theo khả năng của các em mà giảm từ 1-5 thay vì 1-10. Có thể tiếp tục 6-10 vào ngày khác.) Đây chỉ là vài ý để tham khảo thôi.

Sau đó thì hợp các em lại để chia sẻ coi các em đã làm được những gì. Ôn lại: hỏi các em học đựoc những gì ngày hôm nay.

Có thể giáo án này dài quá không thực hiện nỗi trong một tiết dạy. Lần đầu tiên thì mình dạy khái niệm trước. Mỗi ngày tiếp theo thì đọc các chữ số và số cho các em.
Sau khi các em đã làm quen với chữ số và số, chơi trò chơi trí nhớ. Để úp các chữ số (riêng)và số (riêng) từ 1-10 xuống mặt bàn. Nói cho các em biết luật lệ của trò chơi là mỗi em được bốc hai lần. Nếu hợp thì các em giữ, còn không thì để úp xuống lại chỗ cũ. Sau khi kết thúc, đềm thử người nào có nhiều cặp chữ số thì thắng.


 
  2011-9-8 lúc 17:3:56   
mn_honghanlx 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-5
Số bài viết: 6
em cảm ơn chị rất nhiều.sau này chị giúp em nữa với nhe

 
  2011-9-8 lúc 17:11:5   
mn_honghanlx 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-5
Số bài viết: 6
Chào các chị, em đang cần nộp gấp một mẫu đồ chơi về tranh lô tô mà em không biết làm như thế nào cho đẹp và sáng tạo nữa, các chị có thể hướng dẫn em cách làm và cho em một số hình ảnh về tranh lô tô được không. Tuần sau là em nộp rùi, mà em chưa có ý tưởng gì hết. Các chị giúp em với em cảm ơn các chị rất nhiều. Có gì các chị liên lạc với em qua email này giùm em. Email của em là " nhuphanthihuynh91@yahoo.com "

 
  2011-9-16 lúc 16:46:27   
n_thao_nhi 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-7
Số bài viết: 70

Bạn vào địa chỉ này ha, sẽ có một số hình minh hoạ, lô tô các con côn trùng để bé nhân biết :
http://enbac.com/Me-va-be/p713046/Sach-tranh-tho-minh-hoa-lo-to-cac-con-con-trung-cho-be-nhan-biet.html


 
  2011-11-13 lúc 12:5:14   
mn_honghanlx 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-5
Số bài viết: 6
các chi ơi! em đang đi kiến tập sư phạm nhà trẻ mà em không biết viết bài thu hoạch ra sao nữa.các chị giúp em với! các chị có thể truyền lại một số bí quyết để giúp em viết tốt bài thu hoạch được không ạ em xin chân thành cảm ơn rất nhiều !

 
  2011-11-14 lúc 10:46:7   
n_thao_nhi 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-7
Số bài viết: 70
Chào mn_honghanlx

Để viết tốt bài thu hoạch cần bạn phải chu đáo trong quá trình đi kiến tập cùng với sự năng động của bạn trong quá trình tìm kiếm cũng như thu thập tài liệu. Đồng thời bạn cần phải tham khảo các bài thu hoạch của các khóa trước để có thêm định hình cụ thể hơn về bài thu hoạch. Chúc bạn thành công!


 
  2011-11-15 lúc 15:17:41   
giahy2011 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-11-7
Số bài viết: 7
@Mn_honghanlx: Em cố gắng tìm hiểu về hoạt động của lớp nhà trẻ mà em đang kiến tập, chế độ sinh hoạt, sỉ số, các hoạt động của bé ở trường. Nêu lên những mặt tốt và chưa tốt, những khó khăn và bất cập trên thực tế của lớp học mà em nhìn nhận được.. Cảm nhận của em về ngành học mà em sẽ theo đuổi.
Bài thu hoạch là những gì em được thấy được nghe, cảm nhận được qua thực tế của ngành học mà em chọn cho tương lai của mình. Bài viết càng chi tiết càng sâu sắc thì bài viết của em càng hay hơn.. Chúc em có 1 bài thu hoạch thật tốt..“Để dạy đạo đức cho trẻ thì bản thân người trực tiếp dạy trẻ những điều đó phải làm mẫu và là tấm gương để trẻ noi theo”
 
  2011-11-21 lúc 11:53:33   
mn_honghanlx 
[Member]
Tham gia ngày: 2011-9-5
Số bài viết: 6
dạ em cảm ơn các chị rất nhiều.em đã phần nao biết được nhưng chị nào có bài báo cáo nào không? cho em xem tham khảo với. 24 tây là em phải nộp bài báo cáo rồi!

 
Trang 1/2:2 Cuối>>
Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i