Root - Giáo dục mầm non - Chia sẻ tài liệu, giáo án
Trang 1/2:2 Cuối>>
giao an am nhac.
  2010-3-18 lúc 20:57:30   
thienthan1312 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-2-7
Số bài viết: 27
cac chi oi em di thuc tap,chuan bi day mon am nhac ma k biet lam the nao cho hay ca.chi nao co giao an hay y tuong hay giup do em de em hoan thanh tot gio thuc tap cua minh voi nha.em day tre hat bai"nho loi co dan",tre nghe"anh phi cong oi",tro choi"hat theo hinh ve".chu diem giao thong!
cac chi giup em voi nha!em cam on!...


Thay đổi nội dung bởi luxinh1710 (2010-10-4 lúc 11:34:41) - Lý do: move

 
  2010-3-19 lúc 6:3:33   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
Lời Cô Dặn

Ca si: Tốp Ca - Nhac si: Nguyễn Tiến Nghĩa

Lời cô dặn em chẳng dám quên
Tan học về phải đi mau về nhà
Không được la cà, đùa giỡn hay rượt nhau
Khi băng qua đường em nhớ coi chừng xe.

Đèn màu xanh em chớ băng qua
Màu đèn vàng em hãy chuẩn bị
Đèn màu đỏ em theo cô chú đi nhanh
Mấy lời cô dặn em chẳng dám quên
Những gì cô dặn em vẫn nhớ luôn.
http://www.diemtin.com/Nghe-nhac_11/Loi-Co-Dan--Sang-tac-Nguyen-Tien-Nghia-_11_59785/

http://diendan.yeutretho.com/tho-truyen-lop-la-mau-giao-lon-chu-diem-giao-thong-11841.html

http://docjax.cloudapp.net/document/view.shtml?id=1509110&title=Ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81:%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20ti%E1%BB%87n%20giao%20th%C3%B4ng

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/1317273


http://blog.yume.vn/xem-blog/giao-an-thi-giao-vien-gioi-mam-non.dalat5483.35CD6C7E.html

http://blog.yume.vn/xem-blog/giao-an-khoi-lop-la-toan-nam-hoc-full-cac-chu-de-new.dalat5483.35CC23F5.html


 
  2010-3-19 lúc 6:17:30   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
http://blog.yume.vn/dalat5483

Dạy âm nhạc về chủ đề giao thông thì cũng nên giảng dạy về luật lệ giao thông. Cho trẻ xem bản tín hiệu đèn vàng, xanh, đỏ và các ý nghĩa của các đèn đó. Hỏi trẻ tại sao phải tuân theo luật lệ giao thông? Nếu không thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Sau khi thảo luận và bàn bạc thì nói cho các em biết hôm nay cô sẽ dạy cho các em một bài hát với tựa đề "Lời Cô Dặn." Nói cho các em biết nội dung của bài hát và tập hát cho các em.

Viết lời bài hát lên bảng hoặc tờ giấy to. Cô chỉ vào từng chữ khi hát cho học sinh nghe. Cô giáo hát trước rồi tập cho học sinh hát theo hai câu hoặc bốn câu. Khi hát tới đèn màu xanh, vàng, đỏ thì chỉ vào bảng tín hiệu đèn cho trẻ xem. Hát đi hát lại vài lần rồi cho trẻ hát theo nhạc.


 
  2010-3-19 lúc 6:20:59   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
Teaching Children About Traffic Safety


Why Is It Important to Teach Traffic Safety to Children?
The answer to this question seems obvious: children do not have the maturity and understanding of adults, and they are a precious part of all our lives. However, beyond this there are other issues which make teaching children about traffic safety a great concern. Children often do not fully understand the potential results of a traffic incident. If children do not understand the basics of traffic safety, they may quickly make movements which cannot be anticipated by drivers. Characteristics of children in traffic include the following.
A child’s height causes visibility problems for the child and drivers.
Children have difficulty identifying speed and distance.
Children have difficulty dealing with multiple distractions.
Although young children can be trained to cross streets, they are easily distracted and may respond impulsively.
Children walking alone tend to behave more responsibly than children in groups.
Many children have difficulty determining right from left and in determining the importance and direction of sound.
Many children believe the safest way to cross a street is to run.


Child Traffic Incident Characteristics
Studies of traffic incidents involving children as pedestrians or bicyclists reveal:


Children are at fault in approximately 80 percent of pedestrian or bicyclist traffic incidents in which children are involved.
Generally, the drivers involved in the accident were not speeding, were not under the influence of drugs or alcohol, were not violating driving regulations, were driving straight and were attentive. Unsafe speed is cited as the primary factor in approximately five percent of the incidents.
Although often receiving more attention from residents and the media, child-related incidents going to and from school are relatively rare (less than five percent of incidents).


Teaching Traffic Safety to Children
Teaching children about traffic safety requires repetitive discussions and examples. Some important messages include the following. Children should understand that the lessons apply to all streets.


Set a good example. Behave responsibly as a pedestrian, bicyclist or driver. For example, look carefully before crossing streets and wear a seat belt while in a vehicle.
Children should be taught to be defensive. They should not assume a driver sees them.
Even when children are not at fault, they will be hurt or killed in a match with a vehicle.
Never play in or near a street. Watching children while playing in the street does not provide adequate protection. The parent probably will not be able to react in time to prevent an accident, and it teaches children the incorrect message about staying out of streets except when necessary to cross.
Always look in all directions before entering a street and never run into a street.
Avoid crossing streets at mid-block, especially when parked vehicles may obstruct vision. Use stop signs, traffic signals and crossing guards when available.
When crossing a street, do not assume a green light or WALK light means it is safe to cross. Look for traffic.
Children should not follow others or run to others when they call until a safe crossing is available.
When riding a bicycle, ride with the flow of traffic (not against it) as close to the right edge of the street as practical, in single file. Yield to pedestrians and maintain the bicycle properly.


Teach Children Actively
Walk the route to school or other frequently used locations with children and point out safe practices. This includes locations such as where children may catch a bus.
Teach children about traffic laws and encourage them to ask questions when they are unsure of what to do. Begin early and discuss safety with the child frequently. The most likely age for a child to be in a pedestrian or bicycle traffic incident is around 4 to 6 years of age.


 
  2010-3-19 lúc 6:23:13   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
Dạy Trẻ em về an toàn giao thông

Tại sao lại là phạm quan trọng để Dạy an toàn giao thông cho trẻ em?

Trẻ em có gặp khó khăn đối phó với nhiều phiền nhiễu.

Một chiều cao của trẻ gây ra vấn đề về khả năng hiển thị cho các trẻ em và các trình điều khiển.

Trẻ em gặp khó khăn trong việc xác định tốc độ và khoảng cách.

Mặc dù trẻ nhỏ có thể được đào tạo để qua đường phố, họ có thể dễ dàng bị phân tâm và có thể đáp ứng xung động.

Trẻ em đi bộ một mình có xu hướng cư xử có trách nhiệm nhiều hơn so với trẻ em trong nhóm.

Nhiều trẻ em gặp khó khăn trong việc xác định ngay từ trái và trong việc xác định tầm quan trọng và hướng của âm thanh.

Câu trả lời cho câu hỏi này có vẻ hiển nhiên: trẻ em không có sự trưởng thành và sự hiểu biết của người lớn, và họ là một phần quý giá của tất cả cuộc sống của chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài này có những vấn đề khác mà làm cho việc giảng dạy trẻ em về an toàn giao thông là mối quan tâm lớn. Trẻ em thường không hoàn toàn hiểu được những kết quả tiềm năng của một sự cố giao thông. Nếu em không hiểu cơ bản về an toàn giao thông, họ nhanh chóng có thể làm cho phong trào mà không thể dự đoán của các trình điều khiển. Các đặc điểm của trẻ em trong giao thông bao gồm.

Sự kiện đặc điểm của con giao thông

Nghiên cứu của các nạn giao thông liên quan đến trẻ em như người đi bộ hoặc đi xe đạp tiết lộ:

Nhiều trẻ em tin rằng cách an toàn nhất để vượt qua một con đường là chạy.

Trẻ em có lỗi trong khoảng 80 phần trăm người đi bộ hoặc sự cố bicyclist giao thông, trong đó trẻ em được tham gia.

Dạy an toàn giao thông cho trẻ em

Nêu gương tốt. Ứng xử có trách nhiệm như một người đi bộ, bicyclist hoặc lái xe. Ví dụ, xem xét cẩn thận trước khi băng qua đường phố và mang một vành đai trong khi chỗ ngồi trong xe.

Dạy trẻ em về an toàn giao thông cần phải thảo luận lặp đi lặp lại và ví dụ. Một số thông điệp quan trọng gồm có như sau. Trẻ em nên hiểu rằng những bài học áp dụng cho tất cả các đường phố.

Nói chung, các driver liên quan trong vụ tai nạn chưa được đẩy mạnh, đã không dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu, không được lái xe vi phạm quy định, đã lái xe thẳng và bị chu đáo. Tốc độ không an toàn là trích dẫn là yếu tố chính trong khoảng năm phần trăm của sự cố.

Mặc dù thường xuyên nhận được sự chú ý nhiều hơn từ các cư dân và các phương tiện truyền thông, trẻ em sự cố liên quan đến và đi từ nhà trường là tương đối hiếm (ít hơn năm phần trăm của sự cố).

Trẻ em cần được dạy để phòng thủ. Họ không nên cho trình điều khiển một thấy chúng.

Ngay cả khi trẻ em không có lỗi, chúng sẽ được đau hoặc chết trong một trận đấu với xe.

Luôn luôn tìm trong tất cả các hướng dẫn trước khi vào một đường phố và không bao giờ chạy vào một đường phố.

Khi đi qua một con đường, đừng giả sử một ánh sáng xanh hoặc ánh sáng WALK nghĩa là nó được an toàn để vượt qua. Tìm giao thông.

Tránh qua các đường phố ở giữa khối, đặc biệt là khi chưa sử dụng xe có thể cản trở tầm nhìn. Sử dụng dấu hiệu dừng lại, tín hiệu giao thông và qua vệ sĩ khi có sẵn.

Không bao giờ chơi trong hoặc gần một đường phố. Xem trẻ em trong khi chơi trên đường phố không cung cấp bảo vệ đầy đủ. Phụ huynh có thể sẽ không có khả năng phản ứng trong thời gian để ngăn ngừa tai nạn, và nó dạy cho trẻ em được thông báo không chính xác về sống trên đường phố, trừ khi cần thiết để vượt qua.

Trẻ em không nên chạy theo người khác hoặc cho người khác khi họ gọi cho đến khi một băng qua an toàn có sẵn.

Dạy trẻ tích cực

Khi cưỡi xe đạp, đi xe với dòng chảy của giao thông (không chống lại nó) càng gần cạnh phải của đường phố là tập tin thực tế, trong đơn. Sản lượng đến người đi bộ và xe đạp duy trì đúng cách.

Các tuyến đường đi bộ đến trường hoặc các địa điểm thường xuyên được sử dụng với trẻ em và chỉ ra các thực hành an toàn. Điều này bao gồm các địa điểm như nơi trẻ em có thể bắt xe buýt.

Dạy cho trẻ về luật giao thông và khuyến khích họ đặt câu hỏi khi họ không chắc chắn về những gì để làm. Bắt đầu và thảo luận về an toàn với trẻ em thường xuyên. Tuổi rất có thể cho một đứa trẻ được trong một sự cố giao thông cho người đi bộ hoặc xe đạp là khoảng 4-6 tuổi.


 
  2010-3-19 lúc 6:24:20   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
http://www.cityofpalmdale.org/departments/traffic/pamp_11.html

 
  2010-3-19 lúc 20:46:54   
thienthan1312 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-2-7
Số bài viết: 27
em cam on chi ah!
ah chi oi tro choi "hat theo hinh ve" la tro choi j ha chi??
phan gay hung thu em cho tre nghe am thanh cua cac ptgt va de tre doan xem do la am thanh cua ptgt nao,sau do cho tre xem anh de kiem tra co dc k ha chi?tiep do hoi tre khi tham gia giao thong cac con phai lam j(tuan thu luat gt)?tai sao....khi tham gia gt cac con phai di ben phai,di tren via he.....de cac con nho that ki loi co dan hom nay co se gioi thieu cho lop minh bai hat......
co j chi chinh sua cho em voi nha.lan dau day nen em cung thay bo ngo lam.hi


 
  2010-3-19 lúc 22:58:43   
thienthan1312 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-2-7
Số bài viết: 27
hix,cac chi oi em dang soan giao an,cho tre xem tranh co cot den giao thong(phan gay hung thu,de tre biet y nghia cua tin hieu den,vang xanh do)ma khong biet nen cho xem tranh co minh hinh anh cot den gt thoi hay la tranh co kem ca hinh anh cua cac phuong tien gt # roi moi dan dat va gioi thieu cho tre den tin hieu gt + y nghia???
cac chi giup em nha!


 
  2010-3-20 lúc 5:56:42   
Lan 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-2-7
Số bài viết: 1278
Chị không rành hát theo hình vẽ ra sao, xin nhường lại cho các giáo viên mầm non hướng dẫn dùm.

 
  2010-3-20 lúc 8:49:9   
thienthan1312 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-2-7
Số bài viết: 27
chi oi em tim bai hat nho loi co dan ma mai chua tim thay.k phai bai chi gui cho em dau.bai nay nay"hom nay di tren duong pho.xe co di that dong.nho loi co dan,phai di tren via he,nho loi co dan,khong dc di duoi long duong"chi tim giup em voi.
em cam on!!
cac co giao mam non oi giup em voi!


 
Trang 1/2:2 Cuối>>
Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i