Root - Góc tổng hợp - Mua sắm - Rao vặt - Tuyển dụng
can thanh ly mot so sach mam non con moi .Da co ten va gia ca cu the xin moi tham khao ...
  2009-8-1 lúc 15:42:25   
salem_xanh 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-7-14
Số bài viết: 14

-Day la ten va bang gia ban loai cua cac loai sach,cac co giao nao co nhu cau mua xin lien he qua emai:salem_xanh2000@yahoo.com
hoac so dt:0979563945(dt khong goi duoc vui long nhan tin lai)
-Nhung loai sach duoi day da giam gia het muc xin vui long dung tra gia nua.
Quy co co the chon nhung cuon sach ma minh ung y nhat,va mua tu 20000 nghin tro len,cho dia chi,so dt ,minh se dem den tan noi,vao buoi toi va ngay chu nhat.Khi dem den tan no quy co vui long mien tra lai neu nhu lo chon ngay dung sach da rat cu.
Dam bao la khong co cuon sach nao qua cu dau ,toan la sach van con moi.


1 SACH CON RAT MOI GIA CU GIA BAN LAI
2 NHUNG TRO CHOI VUI NHON TRONG SINH HOAT TAP THE 8000 6000
3 HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH CHAM SOC GD MAM NON (NHA TRE)THI DIEM 40000 25000
4 NHUNG TRO CHOI PHAT TRIEN NGON NGU(UNG DUNG PHAN MEM KISMART) 6000 5000
5 72 TRO CHOI PHAT TRIEN TRI TUE CHO TRE(TAP 3) 9000 7000
6 HINH CAC CON VAT (SACH PHO TO) 10000 6000
7 TAP VE TO MAU HINH VUONG(PHO TO LAI) 10000 6000
8 TRO CHOI VAN DONG REN LUYEN CUA TRE 12000 7000
9 NHA SANG CHE TI HON 16000 12000
10 270 TRO CHOI SINH HOAT VONG TRON 20000 16000
11 CAM NANG TRO CHOI 10000 7000
12 CAM NAG TRO CHOI SANG TAO (TAP 3) 26000 21000
13 CAM NANG TRO CHOI SANG TAO TAP (4) 26000 21000
14 72 TRO CHOI VAN DONG DAN GIAN(TAP 1) 19000 15000
15 64 TRO CHOI VAN DONG DAN GIAN(TAP 2) 19000 15000
16 SO TAY CO MAU GIAO 6500 4000
17 THO TRUYEN CHO LUA TUOI NHA TRE(PHO TO) 7000 5000
18 LAM QUEN VO THIEN NHIEN QUA TRO CHOI 3000 2000
19 HUONG DAN LAM DO CHOI TU VAT LIEU DE TIM 7000 5000
20 SACH CAC HINH ANH:
21 BE TO MAU RAU QUA 3500 2000
22 BE HOC VA TO MAU NGHE NGHIEP 5500 4000
23 BE HOC VA TO MAU DO VAT 3000 2000
24 TRAI CAY 3000 2000
25 PHUONG TIEN GIAO THONG 5000 4000
26 VO TAP TO MAU DANH CHO TRE EM:BO CANH CUNG 5500 4000
27 THU HOANG DA 5500 4000
28 HOA DEP BE YEU 5500 4000
29 NHAN VAT EM YEU 5500 4000
30 DO CHOI CUA BE 5500 4000
31 THE GIOI LOAI VAT 5500 4000
32 RAU CU QUA 5500 4000
33 TG CON TRUNG 5500 4000
34 BO CANH MEM 5500 4000
35 QUA NGON CUA BE 5500 4000
36 CAC HOAT DONG TRO CHOI VOI CHU DE 7500 5000
37 BE TO MAU VA LAM QUEN MOI TRUONG :NHAC CU VA NGHE THUAT 6000 5000
38 HUONG DAN CHUONG TRINH GD AM NHAC MAU GIAO(THEO NOI DUNG DOI MOI) 8000 5000
39 THIET KE DAY HOC HOAT DONG LAM QUEN O TRUONG MAM NON 19000 15000
40 72 TRO CHOI PHAT TRIEN TRI TUE TAP 2 9000 7000
41 KHAM PHA VA THU NGHIEM DANH CHO TRE NHO 4200 3000
42 TRO CHOI AM NHAC CHO TRE MAM NON 3800 3000
43 CAU DO NHA TRE MAU GIAO 3000 2000
44 BE HOC TOAN QUA CAC HOAT DONG CHU DE THUC VAT 2500 2000
45 BE CHOI TRO CHOI VAN DONG 7000 5000
46 BE CGUAN BI VAO LOP 1(NHAN BIET TAP NOI) 5500 4000
47 BE TAP LAM QUEN VOI TOAN HOC 6000 5000
48 BE LAM QUEN VOI TOAN HOC TAP 1(DANH CHO BE 3-4 TUOI) 5000 4000
49 HOC TOAN QUA CHUYEN KE 6300 5000
50 NHUNG TRO CHOI PHAT TRIEN OC SANG TAO (UNG DUNG KISMART) 5500 5000
51 HUONG DAN LAM DO CHOI TU VAT LIEU DE TIM 7400 6000
52 20 BAI DAN CA VIET NAM 2000 1000
53 ME KE BE NGHE:HOA MAT TROI 9000 5000
54 EM HOC NAN DAT SET MAU TAP1 29000 23000
55 EM HOC NAN DAT SET MAU TAP2 29000 23000
56 EM HOC NAN DAT SET MAU TAP 3 29000 23000
57 101 TRO CHOI KHAM PHA CHU DE BAN THAN 8000 6000
58 DU THAO CHUONG TRINH CHAM SOC GIAO DUC MAM NON 9000 4000
59 EM LAM NGHE GI (PHO TO) 1000
60 SACH CU VA PHO TO LAI 550200 406000
61 TAC PHAM VAN HOC MAM NON 8000 4000
62 TUYEN CHON TRO CHOI ,BAI HAT ,THO CA,TRUYEN ,CAU DO THEO CD 20500 13000
63 HUONG DAN GOI Y CHUONG TRINH CHAM SOC GIAO DUC TRE 3-36(TAP 2) 40000 15000
64 TAI LIEU BOI DUONG THUONG XUYEN CHO GIAO VIEN MAM NON TAP 1 12500 8000
65 TAI LIEU BOI DUONG THUONG XUYEN CHO GIAO VIEN MAM NON TAP 2 25000 15000
66 TUYEN TAP TRO CHOI BAI HAT THO TRUYEN MG THEO CD(3,4T) 15000 8000
67 CHU DE GIA DINH DANH CHO TRE 3-4T 5000 2000
68 TRE THO HAT 10000 6000
69 TO CHU HOAT DONG PHAT TREIN VAN DONG CHO TRE MN THEO HUONG THOP 15000 10000
70 TO CHUC HOAT DONG PT NGON NGU 15000 10000
71 TCHDPTTINH CAM XA HOI 10000 7000
72 TCHDPT AM NHAC 15000 10000
73 BE TAP VE 10000 6000
74 TU LAM DO CHOI GAP HINH 10000 7000
75 VUI DE HOC;TIM HIEU ANH SANG VA BONG TOI 7000 5000
76 TIM HIEU CO THE 7000 5000
77 TIM HIEU THUC VAT 7000 5000
78 KHONG KHI 7000 5000
79 CHUYEN DONG 7000 5000
80 THOI TIET 7000 5000
81 SU VAT 7000 5000
81 MAY MOC 7000 5000
81 XAY DUNG 7000 5000
81 TUYEN TAP TRO CHOI PHAT TRIEN NGON NGU CHO TRE MAM NON 6500 5000
81 VUI CUNG CO TICH 8000 6000
81 LAM DO CHOI TU VAT LIEU THONG THUONG 6000 4000
81 TRO CHOI VAN DONG DANH CHO TRE O DO TUOI MG 6000 3000
81 100 TRO CHOI MAU GIAO(TCHOC TAP) 6000 3000
81 GAP HINH BANG GIAY 10000 7000
81 316500 194000 
Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i